Statens värdepapperskommission (SSC) har utfärdat ett förslag till en lag som kräver att det initiala kapitalkravet som värdepappersbolag har ingått med investerare för belåning av värdepapper ska vara minst 60 procent, vilket förväntas träda i kraft i början av februari. Kapitalkravet är det belopp som en investerare måste personligen lägga undan från sitt egna kapital likt handpenningen för ett bolån.
Detta innebär också att man kan endast belåna portföljerna med 40% av totalt portföljvärde. Utkastet som skickades den 12 januari för att samla in feedback och förväntas träda i kraft i början av februari, betraktas som en SSC-manöver för att minska potentiella risker på aktiemarknaden och reglera flödet av kapitallån på marknaden.
För närvarande, får aktiebelåningen uppgå till 50 procent av värdet.  Oro bland investerarna på vietnamesiska börserna var att detta förslag skulle godkännas och i och med det sticka hål på den konstant stigande vietnambörserna. SSC-ordförande Tran Van Dung  lugnande investerarna att utkastet inte skulle påverka aktiemarknaden negativt. Marginalförhållandet 60:40 (investerare måste ha 60 procent av aktieinnehavets värde och får låna resterande 40 procent från mäklaren) användes tidigare under  2013. Men sedan beslutade Vietnams värdepappersmarknadsregulatorer att justera förhållandet till 50:50, med sikte på att öka likviditeten på marknaden för att låta investerare låna mer.
”När börsen har blivit stabil bör vi gå tillbaka till det gamla förhållandet 60:40, vilket kommer att stödja en hållbar tillväxt på aktiemarknaden och stärka riskhanteringen hos värdepappersbolagen”, sa Dung. Enligt Viet Dragon Securities Co (VDSC) har ändringen av aktiebelåningen både positiva och negativa effekter på marknaden. Belåningen bidrar till att öka kapitalflödet till aktiemarknaden. Förhöjningen av kapitalkravet kan vara ett sätt att kyla ner kredittillväxten inom banksektorn, efter ett minskat tillväxtmål på 17 procent år 2018, vilket framgår av statsbanken, sade VDSC.
Nedgången i kredittillväxten kommer troligen att påverka tillväxten av VN-Index, sade VDSC. Även om det nya förslaget inte har godkänts har det höjt allmänhetens farhågor att kassaflödet i aktiemarknaden kommer att pressas och därmed påverka aktiemarknadens utveckling, enligt HCM Securities Corp (HSC). I sin rapport säger HSC att det nya förslaget från SSC kommer att minska investerarnas upplåningsbehov på grund av HSC minskade utlåningsförmåga.