Vietnameserna köpte mer än 20 500 bilar i augusti, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med föregående månad, enligt en rapport från Vietnam Automobile Manufacturers Association.

Av siffran var det nästan 14 900 lokalt producerade enheter, en nedgång på 18 procent och över 5 600 importerade enheter, en ökning med 66 procent.

I januari-augusti uppgick den totala försäljningen till 169 040 enheter, vilket är en minskning med 5 procent från föregående året.

Enligt bedömningar av bilhandlare var försäljningsminskningen i augusti, även känd som Ngâu eller juli i månkalendern, som förväntad.

Traditionellt anses månaden vara otillbörlig för att göra stora inköp eller öppna nya företag. Under de senaste åren har dock försäljningen av bilar under månaden varit stabil, vilket tyder på att sådana traditioner håller på att urholkas i betydelse.

Ledande på  marknaden är Hyundai Thành Công med en försäljning på nästan 5 600 bilar i augusti, följt av Toyota Motor Vietnam med mer än 4 700 bilar och Honda Vietnam med 2 125 bilar.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/465622/over-20500-cars-sold-in-august.html#YgDhv6j5y2pXUDxv.99