Statens revisioner har funnit allvarliga fusk i förvaltningen av stadsområden som är värd mer än VNĐ8,3 biljoner ($368,8 miljoner) på sju platser mellan 2013 och 2016.

Enligt en rapport från statsrevisionen hade myndigheterna i Hanoi, Ho Chi Minh City och tre provinser Bìn Duong, Dong Nai och Lao Cai, tillsammans med Cam Ranh Town i Khánh Hòa-provinsen och Sam Son City i Thanh Hóa-provinsen begått felaktigheter i markanvändning och förvaltning.

Statens revision rapporterade att godkännande eller justering av markprojekt i dessa områden var av ”svag kvalitet”, eftersom många av projekten inte uppfyllde förväntningarna och utvecklades inte utifrån stadsplanen.

Projekten har mestadels visat sig ha utökat antalet våningar och lägenheter illegalt, vilket ledde till en stigning i befolkningstätheten i områdena, vilket medför stort tryck på transport, vård och utbildning, skriver revisorerna i rapporten.

Myndigheterna i dessa områden misslyckades också med att organisera markauktioner och istället handplockades investerare för att delta i överlåtelsen av statlig mark för privata investeringar.

Statens revisionsrapport har bett regeringen att samla mer än VNĐ8,3 biljoner som extra markavgift för de granskade projekten.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/422497/state-audit-finds-land-mismanagement-worth-3688m.html#2OYKGIzPmXldFXL.99