Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation har föreslagit en plan för aktieägarna att sälja sina andelar i CJ CGV Vietnam Co Ltd, som driver Vietnams största multiplexbiograf, CGV.

Beslutet att sälja sina andelar kommer i kölvattnet av finansiella problem som företaget står inför.

Phuong Nam planerar att sälja 12,5 procent av CJ CGV Vietnam till Black Diamond Investment Joint Stock Company. Om affären genomförs kommer försäljningen att minska Phuong Nams innehav i biografoperatören från nuvarande 20 procent till 7,5 procent.

Avyttringen som förväntas komma in på VND 160 miljarder ($7 miljoner), kommer att användas för att återbetala skulden till CJI-koncernen, som omfattar 7 miljoner dollar i lån och VND 18,5 miljarder i ränta och förfaller den 30 juni utan skuldförlängning .

Enligt styrelsen är företaget tvunget att sälja för att mildra risken för insolvens. I maj sökte bolaget aktieägares godkännande för nyemission men förslaget avvisades.

Företaget kunde inte låna från banken på grund av brist på säkerhet och kunde inte få lån från andra organisationer och privatpersoner enligt avtalet med CJI-gruppen.

Aktieägare begärs att svara skriftligen senast den 27 juni.

I 2017 tjänade Phuong Nam VND 606 miljarder i intäkter, en ökning med 12 procent från år till år. Däremot rapporterades en förlust på VND 67 miljarder efter skatt, vilket ökade den två år långa förlustsviten till VND 106 miljarder.

Under första kvartalet i år ökade företagets intäkter med 28 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men resulterade trots detta i en förlust på VND 1,8 miljarder mot en vinst på VND 3,4 miljarder under första kvartalet 2017.

Dess aktier, som handlas på Ho Chi Minh-börsen med koden PNC, är för närvarande under särskild kontroll för rapportering av förluster under två på varandra följande år. Bolaget kommer troligen att tvingas avlistas om förluster överstiger eget kapital.

De kortfristiga skulderna per 31 mars 2018 översteg de kortfristiga tillgångarna med VND 195 miljarder. De totala skulderna uppgick den 18 maj till VND 321 miljarder.

Samtidigt rapporterade CJ CGV Vietnam positiva affärsresultat med en totalförsäljning som uppgick till VND 1,46 biljoner år 2017 och utgör över 45 procent av den totala försäljningen av filmer i Vietnam och översteg den kombinerade försäljningen av fyra andra stora biografoperatörer, inklusive Lotte, Galaxy, BHD och National Film Center.

CGVs filmdistribution utgör också 60 procent av marknaden.

Vietnam Film Distribution Association har framställt till Konkurrensverket under ministeriet för industri och handel för eventuell kränkning av konkurrenslagstiftningen. De är rädda för att den vietnamesiska filmmarknaden aggressivt tas över av utländska företag.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449829/phuong-nam-cultural-plans-to-sell-stakes.html#D5deSHbSDxgibV8X.99