Vietnam Railway Corporation (VNR) hoppas att resa minst VND 139 miljarder ($6,2 miljoner) år 2018 genom att sälja sitt ägande i 15 dotterbolag och joint venture-företag, rapporterade online tidningen baodautu.vn.

Biträdande transportminister Nguyen Ngoc Dong undertecknade nyligen dokument 1142 / BGTVT-QLDN och godkände VNRs försäljning av sina innehav i de 15 företagen.

De 15 företagen har ett totalt marknadsvärde på VND 680,5 miljarder och VNR innehar en femtedel av siffran, motsvarande VND139,1 miljarder baserat på aktiernas nominella värde (VND10.000 per aktie).

Dessa 15 bolag är indelade i tre grupper. Nio av dem är de VNR tidigare hade sålt andelar av, bland annat;

Transport Investment and Construction Consultant JSC

Da Nang Construction JSC

Railway Urban and Infrastructure Development Investment JSC

Fyra av de 15 företagen är de  VNR tidigare hade lagt sina aktier till försäljning i, men misslyckades med att uppmärksamma tillräckligt många investerare. De inkluderade Railway Construction Corporation och Project 3 Construction and Investment JSC, som handlas idag på vietnambörserna.

De återstående företagen är inom gruvindustrin; Dong Mo Stone JSC och My Trang Stone JSC. VNR kommer i år att försöka hitta investerare som vill ta över deras andelar i gruvbolagen.

Även om aktier i dessa företag är uppenbarligen oattraktiva för investerare så är de högt värderade av institutionella värdepappersbolag. Aktier i My Trang Stone JSC värderas till 11,2 gånger deras nominella värde, 4,2 gånger för Dong Mo Stone JSC och 2,3 gånger för Railway Construction Corporation.

Om försäljningen genomförs framgångsrikt kan VNR resa mer än VND 139 miljarder för att öka sina utgifter för att köpa nya järnvägsbilar och uppgradera stora järnvägsstationer i år.

”VNRs styrelse bör be om feedback från finans- och investeringsministerierna så att de kan utveckla planen att sälja sina aktier i dessa företag, samtidigt som fösäljningarna överensstämmer med gällande bestämmelser och ger ett stort bidrag till statsbudgeten, ”skrev biträdande minister Dong i dokumentet.

För att göra försäljningen attraktivare för investerare, föreslog VNR i november 2017 sina försäljningsplaner till transportdepartementet, inklusive priser och erbjudande.

Enligt planen kommer VNR att erbjuda aktier paketvis för budgivning på Hanoibörsen och finansiella institut som försöker sälja resterande aktier i de nio företag där VNR hade tidigare sålt en del av sitt ägande.

VNR kommer att sälja aktier i de fyra företag som handlas på börsen till marknadspris vid rätt tidpunkt. Det statligt drivna järnvägsbolaget kommer också att erbjuda aktier i de två gruvbolagen till försäljning på Hanoibörsen.

Enligt Dong skickades försäljningsplanerna också till finans- och planerings- och investeringsministerierna för att samla in feedback.

Som ett svar svarade planerings- och investeringsdepartementet att planerna kan fungera bra för de fyra företag som handlar på aktiemarknaden och för Dong Mo och My Trangs gruvbolagen, eftersom de följer regeringens dekret 91/2015 / ND-CP daterad 13 oktober 2015 om förvaltning av statligt kapital i företag.

Planerings- och investeringsministeriet väckte viss oro över avyttringsplanerna för de fyra bolagen där VNR planerade att sälja aktier på Unlisted Public Company Market (UPCoM), eftersom marknadspriserna på aktierna  på UPCoM är lägre än nominella värden.

 

Källa: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/195593/business-in-brief-12-2.html#