I somras skrev jag om att BIDV fick en kapitalinjektion av den strategiska investeraren, sydkoreanska KEB Hana Banks. Detta var ett viktigt steg för BIDV då kapitalet behövdes för att banken skulle uppnå Basel II-standard. Standarden är idag ett måste för en bank för att kunna få in kapital från utlandet och regeringen har tryckt på de inhemska bankerna att påskynda anpassningen till Basel II. För tre år sedan beordrade centralbanken, SBV, tio banker att påbörja implementeringen av standarden och i somras hade endast Vietcombank lyckats nå kraven helt och hållet. Målet som SBV satte upp var att dessa tio banker ska nå Basel II-standard före år 2020. Den första banken som uppfyllde Basel II standarden i Vietnam var privatbanken Orient Commercial Bank, OCB. Banken fanns inte med på listan över de tio banker som SBV beordrade då banken är idag helt privat. Banken hade tidigare SBV och BNP Paribas som majoritetsägare.

BIDV är inte ensam om att ta in kapital genom nyemissioner för att bygga upp kärnkapitalet och därmed uppnå Basel II. Under de senaste fyra veckorna har SBV godkänt två bankers nyemissioner, Viet Capital Bank och TP Bank. För TP Banks del är detta den andra nyemissionen för i år och utsikterna för att TP Bank ska nå kapitaltäckningsgraden som krävs för Basel II ser god ut. Andra banker som har fått godkända nyemissioner sedan årets början är Vietbank, Kien Long Bank, Orient Commercial Joint Stock Bank, Techcombank, Military Bank, VPBank, HDBank och Woori Vietnam.