Etikett: Bao Viet Securities

State Bank of Vietnam fortsätter att injicera kapital till obligationsmarknaden till allt högre ränta – Banksystemets likviditet minskar

Penningmarknaden i Vietnam

State Bank of Vietnam (SBV) har fortsatt med tre kontantinjektioner på penningmarknaden i tre på varandra följande veckor för att stödja banksystemets likviditet.

Enligt den senaste rapporten från Bao Viet Securities Company (BVSC) gällande obligationsmarknaden pumpades VND 36,74 biljoner ($1,61 miljarder) kontinuerligt till marknaden förra veckan. Under de två föregående veckorna har SBV pumpat in VND 3,4 biljoner till marknaden.

Draget från SBV visar att banksystemets likviditet inte är lika rikligt som tidigare, sa BVSC-analytiker.

BVSCs obligationsredovisning visade också att statskassan i förra veckan erbjöd G-bonds på totalt VND 6 biljoner  med olika löptider, däribland fem år, sju år, 20-åriga och 30-åriga obligationer för VND 500 miljarder vardera och 10-åriga och 15-åriga obligationer på VND 2 biljoner vardera.

Auktionen inkasserade VND 3.24 biljoner till statsfinanserna från 10-åriga och 15-åriga obligationer med räntesatser som tickar uppåt från föregående auktion.

Den här veckan planerar staten att erbjuda ytterligare obligationer till ett värde av VND 6 biljoner  med olika löptider.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449845/sbv-continues-net-cash-injections-to-support- liquidity.html#cRpFESG3cL2APF7U.99

Bao Viet Securities väntas omsätta $22 miljoner under 2018

Bao Viet Securities Joint Stock Company (BVSC) har som mål att nå VND 504 miljarder (US $ 22,4 miljoner) i totala intäkter och VND 134 miljarder i vinst efter skatt för 2018 har bolaget meddelat.

De förväntade siffrorna är upp med 4,2 procent respektive 9,5 procent jämfört med förra årets resultat, sade bolagets styrelse vid årsstämman under tisdagen.

År 2017 uppnådde BVSC VND 448,8 miljarder i totala intäkter och VND 122,4 miljarder i vinst efter skatt, en ökning med 47,8 procent och 27,1 procent från 2016.

Bolaget översteg dess helhetsprognos för 2017 med 49,3 procent i omsättning och 10,7 procent i resultat efter skatt.

Det förväntade resultatet för 2018 är också högre än de tidigare siffrorna som rapporterats i lokala medier.

Tillväxten i BVSCs vinst 2017 kom från goda marknadsförhållanden på börserna och uppnådde goda vinster under året samt från högre resultat än väntat inom tre nyckelområden – finansiella tjänster, investering och rådgivning.

BVSC planerar också att utnyttja 5 procent av vinsten efter skatt för att finansiera sin kapitalreserv och ytterligare 5 procent för att lägga till i en fond mot finansiella risker.

Bolaget kommer också att lägga till VND 5,1 miljarder till sin välfärdsfond och betala ut VND 50,5 miljarder, motsvarande 7 procent i utdelning till befintliga aktieägare.

Resterande vinst efter skatt på VND 45 miljarder kommer att användas för att finansiera bolagets affärsverksamhet under 2018.

Trettiotvå aktieägare, inklusive 10 representanter från bolaget, deltog i BVSC: s årsstämma. De innehade 43,65 miljoner aktier, eller 60,46 procent av det totala antalet röstberättigade aktier.

BVSC grundades 1999 som medlem i försäkringsfinansieringsgruppen Bao Viet Holdings under finansdepartementet och är nu ett av de främsta värdepappersbolagen i Vietnam som tillhandahåller finansiella tjänster och investeringsrådgivning till investerare, investeringsfonder och banker i både inhemska och utländska marknader.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449427/bao-viet-securities-eyes-modest-earningsin-2018.html#E8CwUR0FpT2yx2HW.99

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑