Standard Chartered är inte längre aktieägare i ACB (Asia Commercial Bank). Standard Chartered (Hong Kong) och Standard Chartered (Storbritannien) har avyttrat 64,2 miljoner (6,25 procent av det totala kapitalet) och 89,86 miljoner ACB-aktier (8,75 procent). Samtliga transaktioner slutfördes den 9 januari.

Före avyttrandet sålde BNP Paribas, den utländska aktieägaren i Orient Bank, i slutet av 2017 alla sina OCB-aktier, vilket motsvarar 18,68 procent av banken. Det finns dock fortfarande ingen information om köparna.

Bristen på en gemensam röst bland chefer, förändringar i affärsstrategier och styrelsens svaga roll är några av anledningarna till att utländska aktieägare har lämnat vietnamesiska banker.
Några andra utländska investerare tog också avstånd från vietnamesiska banker de senaste åren. HSBC, som var den största aktieägaren i Techcombank med 20 procent av aktierna, avyttrade sina aktier i banken 2017.

Efter att VP Bank sagt farväl till OCBC 2013, har banken sedan  dess fungerat som en 100 procentig vietnamesiskt ägd bank. Sacombank har nu inte heller utländska investerare efter att australienska ANZ lämnade Sacombank 2012.

En ledande befattningshavare i VP Bank förnekade att det fanns kulturella skillnader mellan vietnamesiska och utländska chefer. I stället fanns skillnader i visningen om affärsstrategi.

Han menade att bankens ledning insåg att närvaron av den utländska partnern inte gav de effekterna som var grundtanken med samgåendet och ledningen bestämde sig för att utveckla banken.

Banken anser att det finns många vägar till Rom och närvaron eller frånvaron av utländska partner är inte den avgörande faktorn.

Istället för att välja utländska strategiska partners som kanske inte delar samma syn och affärsfilosofi, har VP Bank beslutat att välja ”utländsk erfarenhet”. Hälften av ledamöterna i styrelsen är utländska chefer.

En representant för en börsnoterad bank säger att utländska investerare har sina syften när de gör investeringar i vietnamesiska banker. De söker antingen vinst, vill polera sin image eller försöka tränga sig in på den vietnamesiska finansmarknaden. När de drar tillbaka kapital betyder det att de antingen har uppnått ett av målen eller de har insett att målen är oåtkomliga.

Han fortsatte med att säga att den makroekonomiska miljön har bevittnat stora förändringar under många år, vilket har tvingat alla att utveckla nya affärsstrategier, eftersom de gamla inte längre är rimliga.

Andrew Colin Vallis från Standard Chartered sa att den utländska banken gav stort stöd till ACB tidigare men det är inte längre nödvändigt.

Den begränsade utländska ägarförhållandet på 30 procent i en vietnamesisk bank kan vara en möjlig orsak till försäljningen. Med en låg ägarandel blir inflytandet lågt och därmed en utebliven avgörande röst i bankernas verksamhet.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/195258/vietnam-banks-see-more-withdrawals-of-foreign-shareholders.html