Fondbolag I korthet Exponering Hemsida
 • Fonden investerar minst 90% av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag, som har sitt säte i, eller som har sina huvudsakliga tillgångar i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Vietnam.
  • Faktisk avgift 2,73% per år
Hemsida
 • Fonden förväntas investera en stor del av sina nettotillgångar i tillväxtländerna och marknaderna i den asiatiska regionen, inklusive men inte begränsat till, Bangladesh, Kambodja, Kina (inklusive Taiwan, utom Hongkong), Indien, Indonesien, Laos Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Pakistan, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.
  • En amerikansk open-end fond med en årlig avgift på 1.7%. För närvarande har fonden en vikt på 22.5% i vietnamesiska tillgångar.
   • Kod: MEASX
Hemsida
 • Handlas i USD. Finns att handla via SIX Swiss Stock Exchange och London Stock Exchange bland annat. Sk Offshore Fond. Kod KYG0133A1673.
  • Expense ratio 5%
Hemsida
 • VinaCapital Opportunity Fund går att handla via London Stock Exchange kod VOF. En sk closed-end fond. Expense ratio 1.84% + performance fee 0.78% över 8% avkastning.
  • Fonden betalar ut utdelningarna. Bäst historisk avkastning! ISIN GG00BYXVT888
Hemsida